Бюджет

Кошторис на 2021 рік

План асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік

Кошторис на 2019 рік

Звіт про виконання кошторисних призначень по ЗОШ №1 за 2018 р.

Кошторис на 2018 рік

скан кошторис1
скан кошторис 2
скан кошторис 3

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ
ПО ЗОШ №1 ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Новокаховської Коди
Установа міської ради Херсонської областіза ЄДРПОУ 24756642
Територія місто Нова Каховка за КОАТУУ 6510700000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 10 Органи з питань науки і освіти, молоді та спорту
Періодичність: квартальна, річна.
 

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа Середня чисельність працівників  

Примітка

1 2 3 4
ЗОШ №1 Новокаховської МР у  своїй  діяльності  керується Конституцією  України, Законами  України, актами  Президента  України  і  Кабінету  Міністрів,  наказами  та  іншими  нормативно – правовими  документами Міністерства освіти і  науки України, розпорядженнями  голови обласної державної  адміністрації в  частині  делегованих  повноважень, рішеннями  міської  ради  та  виконавчого  комітету, розпорядженнями  міського  голови,   а  також  наказами начальника  відділу  освіти.

Основними  функціями  ЗОШ №1  є  створення  умов  для  надання  доступної  і  безоплатної  загальної  середньої  освіти. ЗОШ №1  утримується  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  та  власних  надходжень  установи, що не  заборонені  законодавством.

Юридична адреса ЗОШ №1 Новокаховської МР: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Історична, буд.27/1

ЗОШ №1  підзвітна  і  підконтрольна  відділу освіти Ново-каховської міської ради Кількість штатних  одиниць ЗОШ №1  станом  на 01.01.17р   затверджено  у кільк. 86,81 од.;

станом на 01.10.17р. затверджено у кільк. 90,25 од.;

фактично зайнятих посад на 01.10.17р. 83,17 од.

По ЗОШ №1 тимчасово  вакантні  посади – 7,08од.:  завгосп – 0,25 од.,

інженер електронік  – 0,25 од.,

гардеробник – 0,75 од,

пед.ставки – 5,39 од, соц.педагог – 0,44 од.

 

 

ЗОШ №1 розташована по вул.Історична, 27/1.

Бухгалтерський   облік  ведеться  згідно  положення про  організацію  Бухгалтерського  обліку  та  звітності  в  Україні, затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  26.01.2011р.№ 59 та до  частини третьої  статті 56 Бюджетного  кодексу  України.

На утримання закладу, згідно затвердженого кошторису на 2017 рік, відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016р. № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік», виділено 8 894 885 гривень, в тому числі: по загальному фонду 8 621 672 гривні (за рахунок державної субвенції – 5 887 762 гривні, за рахунок міського бюджету – 2 733 910 гривень); по спеціальному фонду – 273 213 гривень. В звітному періоді по загальному фонду були виділені додаткові кошти за рахунок міського бюджету в сумі 102 231 гривня (а саме: згідно рішень сесії міської ради від 30.03.2017 року № 730 – 77 630 гривень та від 25.05.2017 року № 809 – 24 601 гривня); по спеціальному фонду – 10 000 гривень(згідно рішення сесії міської ради від 07.09.2017 року №932 – 10 000 гривень) та внесені зміни до кошторису. З урахуванням вищенаведених змін план на 2017 рік по загальному фонду бюджету складає 8 723 903 гривні, в тому числі за рахунок: державної субвенції – 5 887 762 гривні, міського бюджету – 2 836 141 гривня.

Код Затверджений план на 2017 рік План на 2017 рік з урахуванням змін Відхилення від первісного плану (+ збільшено/ – зменшено)
2000 8621672 8723903 102231
2100 7176361 7176361 0
2110 5882263 5882263 0
2111 5882263 5882263 0
2120 1294098 1294098 0
2200 1445311 1547542 102231
2210 3235 3235 0
2220 3552 3552 0
2230 139278 179876 40598
2240 13742 75375 61633
2250 10680 10680 0
2270 1271934 1271934 0
2271 1134315 1134315 0
2272 16511 16511 0
2273 121108 121108 0
2280 2890 2890 0
2282 2890 2890 0

Згідно Постанови КМУ від 14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» із змінами від 14.02.2017 року № 94, за рахунок освітньої субвенції фінансується лише оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників, тому і видатки здійснюються лише в цьому напрямку.
Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів проводиться тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Загальний фонд
ЗОШ №1 має наступні реєстраційні рахунки в УДКСУ у м. Новій Каховці:
№ 35412008193149, відкритий для отримання фінансування та здійснення видатків за рахунок освітньої субвенції;
№ 35415008093149, відкритий для отримання фінансування та здійснення видатків за рахунок міського бюджету.
Залишків коштів на рахунках загального фонду немає.
Використання кошторисних призначень за 9 місяців 2017 року характеризується наступними показниками:
– річний план виконано на 71,1%, в тому числі: за рахунок державної субвенції – 74,6%, міського бюджету – 63,9%;
– планові призначення на 9 місяців 2017 року використані на 94,1%, в тому числі: за рахунок державної субвенції – 94,0%, міського бюджету – 94,4%;
– касові та фактичні видатки складають 6 206 939,65 грн., або 94,1% від затвердженого плану на звітний період (за рахунок державної субвенції – 4 394 771,38 грн./ 94,0%, міського бюджету – 1 812 168,27грн./ 94,4%);
– залишок кошторисних призначень на 01.10.2017 року складає 387 979,35 грн., в тому числі за рахунок: державної субвенції – 281 018,62 грн., міського бюджету – 106 960,73 грн., що пов’язано з відсутністю фінансових зобов’язань, економією фонду заробітної плати з нарахуваннями за рахунок вакантних ставок, економним споживанням енергоносіїв.
Загальні видатки

КЕКВ План на 2017 рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуванням змін Касові видатки % виконання Відхил від                    плану                                   -економія,   +перевитрати Фактичні видатки % вико-нання Відхил від                      плану                                   -економія,   +перевитрати Різниця між касовими та фактичними видатками % виконання річного плану зі змінами
2100 7176361 5627068 5282468,83 93,9 -344599,17 5282468,83 93,9 -344599,17 0 73,6
2111 5882263 4609802 4325324,85 93,8 -284477,15 4325324,85 93,8 -284477,15 0 73,5
2120 1294098 1017266 957143,98 94,1 -60122,02 957143,98 94,1 -60122,02 0 74,0
2200 1547542 967851 924470,82 95,5 -43380,18 924470,82 95,5 -43380,18 0 59,7
2210 3235 3235 3232,82 99,9 -2,18 3232,82 99,9 -2,18 0 99,9
2220 3552 3552 3552,00 0,0 0,00 3552,00 0,0 0,00 0 100,0
2230 179876 151096 140180,00 92,8 -10916,00 140180,00 92,8 -10916,00 0 77,9
2240 75375 71003 56609,03 79,7 -14393,97 56609,03 79,7 -14393,97 0 75,1
2250 10680 8010 8001,47 99,9 -8,53 8001,47 99,9 -8,53 0 74,9
2270 1271934 728065 712895,50 97,9 -15169,50 712895,50 97,9 -15169,50 0 56,0
2271 1134315 630176 630176,00 100,0 0,00 630176,00 100,0 0,00 0 55,6
2272 16511 12381 11681,29 94,3 -699,71 11681,29 94,3 -699,71 0 70,7
2273 121108 85508 71038,21 83,1 -14469,79 71038,21 83,1 -14469,79 0 58,7
2280 2890 2890 0,00 0,0 -2890,00 0,00 0,0 -2890,00 0 0,0
2282 2890 2890 0,00 0,0 -2890,00 0,00 0,0 -2890,00 0 0,0
Разом 8723903 6594919 6206939,65 94,1 -387979,35 6206939,65 94,1 -387979,35 0 71,1

Видатки за рахунок державної субвенції

 КЕКВ План на 2017 рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуванням змін Касові видатки % виконання Відхил від                      плану                                   -економія,   +перевитрати Фактичні видатки % вико-нання Відхил від                       плану                                   -економія,   +перевитрати Різниця між касовими та фактичними видатками % виконання річного плану зі змінами
2100 5887762 4675790 4394771,38 94,0 -281018,62 4394771,38 94,0 -281018,62 0 74,6
2111 4826034 3831591 3598600,13 93,9 -232990,87 3598600,13 93,9 -232990,87 0 74,6
2120 1061728 844199 796171,25 94,3 -48027,75 796171,25 94,3 -48027,75 0 75,0
Разом 5887762 4675790 4394771,38 94,0 -281018,62 4394771,38 94,0 -281018,62 0 74,6

Видатки за рахунок міського бюджету

КЕКВ План на 2017 рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуванням змін Касові видатки % виконання Відхил від                       плану                                   -економія,   +перевитрати Фактичні видатки % вико-нання Відхил від                       плану                                       -економія,   +перевитрати Різниця між касовими та фактичними видатками % виконання річного плану зі змінами
2100 1288599 951278 887697,45 93,3 -63580,55 887697,45 93,3 -63580,55 0 68,9
2111 1056229 778211 726724,72 93,4 -51486,28 726724,72 93,4 -51486,28 0 68,8
2120 232370 173067 160972,73 93,0 -12094,27 160972,73 93,0 -12094,27 0 69,3
2200 1547542 967851 924470,82 95,5 -43380,18 924470,82 95,5 -43380,18 0 59,7
2210 3235 3235 3232,82 99,9 -2,18 3232,82 99,9 -2,18 0 99,9
2220 3552 3552 3552,00 100,0 0,00 3552,00 100,0 0,00 0 100,0
2230 179876 151096 140180,00 92,8 -10916,00 140180,00 92,8 -10916,00 0 77,9
2240 75375 71003 56609,03 79,7 -14393,97 56609,03 79,7 -14393,97 0 75,1
2250 10680 8010 8001,47 99,9 -8,53 8001,47 99,9 -8,53 0 74,9
2270 1271934 728065 712895,50 97,9 -15169,50 712895,50 97,9 -15169,50 0 56,0
2271 1134315 630176 630176,00 100,0 0,00 630176,00 100,0 0,00 0 55,6
2272 16511 12381 11681,29 94,3 -699,71 11681,29 94,3 -699,71 0 70,7
2273 121108 85508 71038,21 83,1 -14469,79 71038,21 83,1 -14469,79 0 58,7
2280 2890 2890 0,00 0,0 -2890,00 0,00 0,0 -2890,00 0 0,0
2282 2890 2890 0,00 0,0 -2890,00 0,00 0,0 -2890,00 0 0,0
Разом 2836141 1919129 1812168,27 94,4 -106960,73 1812168,3 94,4 -106960,73 0 63,9

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» касові та фактичні видатки складають 4 325 324,85 грн., або 93,8% до плану на звітний період, з них за рахунок державної субвенції – 3 598 600,13 грн./93,9%, міського бюджету – 726 724,72грн./93,4%). Річний план виконано на 73,5% (державна субвенція – 74,6%, міський бюджет – 68,8%).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.082002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 року № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2015 року № 557», відбулося підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з 1 січня 2017 року на 2 тарифних розряди. Штатні розписи приведені у відповідність, перерахунок заробітної плати за січень відбувся в лютому.
Згідно статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір місячної МЗП дорівнює 3200 гривень. Доплата до рівня МЗП нараховується у кінці місяця, коли відома сума зарплати за відпрацьований час та виплачується разом із зарплатою за другу половину місяця.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» касові та фактичні видатки складають 957 143,98 грн., або 94,1% до плану на звітний період, з них за рахунок державної субвенції – 796 171,25 грн./94,3%, міського бюджету – 160 972,73 грн./93%), річний план виконано на 74,0% (державна субвенція – 75%, міський бюджет – 69,3%).

Виконання кошторисних призначень за 9 місяців 2017 року по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» становить 924 470,82 грн., або 95,5% до плану на звітний період та 59,7% до річного плану.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»: касові та фактичні видатки складають 3 232,82 грн., або 99,9% до плану за звітний період, річний план виконано на 99,9%. Залишок планових призначень на 01.10.2017р. складає 2,18 грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»: касові та фактичні видатки складають 3 552,00 грн., або 100,0% до плану за звітний період, річний план виконано на 100,0%. Залишок планових призначень на 01.10.2017р. відсутній.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»: касові та фактичні видатки складають 140 180,00 грн., або 92,8% до плану на звітний період та 77,9% до річного плану. Видатки за цим КЕКВ здійснювались за рахунок коштів міського бюджету. Залишок асигнувань за КЕКВ 2230 складає 10 916,00 грн.
Рішеннями Новокаховського міського виконавчого комітету від 25.10.2016 року № 416 «Про затвердження кількості учнів 1-4 класів, які отримують безоплатне харчування на 2016/17 навчальний рік» та № 417 «Про затвердження кількості учнів окремих категорій, які отримують безоплатне харчування на 2016/17 навчальний рік» затверджено кількість 269 та 25 осіб відповідно.
Рішеннями Новокаховського міського виконавчого комітету від 23.02.2017 року № 54 «Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів на 2017 рік» та № 55 «Про встановлення вартості харчування учнів окремих категорій на 2017рік» встановлено вартість харчування 4,20 грн. та 10,00 грн. в день на одного учня відповідно.
Розрахунково на харчування дітей школи на 9 місяців 2017 року необхідно було 173 739,20 грн.
(269діт*104дн*4,20грн)+(25діт.*104дн*10,00грн)+(80діт*14дн*27,00грн).
Фактично через зменшення кількості дітей, які відвідували їдальню, видатки на харчування склали:
– «учні пільгових категорій» розрахункова кількість дітоднів пільгової категорії на звітний період складає – 2600 (25діт*104дн), фактично виконано – 1638 дітодня (17,23діт*95дн). Зменшення кількості дітоднів призвело до залишку коштів у сумі ((2600-1638)*10 грн) – 9 620,00 грн.;
– «учні 1-4 класів» розрахункова кількість дітоднів цієї категорії на звітний період складає 25555 дітоднів (269діт*95дн), фактично виконано – 23022 дітоднів (242,34 діт.*95дн). Зменшення кількості дітоднів призвело до залишку коштів у сумі ((25555-23022)*4,20грн) – 10638,60 грн.;
– «літні табори» розрахункова кількість дітоднів цієї категорії на звітний період складає 1120 дітоднів (80діт*14дн), фактично виконано – 1084 дітоднів (77,43діт.*14дн). Зменшення кількості дітоднів призвело до залишку коштів у сумі ((1120-1084)*27,00грн) – 972,00 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»: касові та фактичні видатки складають 56 609,03 грн., або 79,7% плану на звітний період та 75,1% річного плану. Видатки за цим КЕКВ здійснювались за рахунок коштів міського бюджету. Залишок асигнувань за КЕКВ 2240 складає 14 393,97 грн.
Видатки направлені:
– послуги зв’язку – 1 035,31 грн.,
– вивіз сміття – 2 032,52 грн.,
– телекомунікаційні послуги – 1 115,00 грн.,
– послуги по обробленню ЕЦП – 220,00 грн.,
– перевезення учнів – 1 176,00 грн.,
– поточний ремонт паркану – 35 408,40 грн.,
– послуги аварійно-технічного обслуговування внутрішніх водопровідних каналізацій, електричних мереж та поточний ремонт конструктивних елементів будівлі – 14 746,80 грн.,
– за внесення змін до технічного паспорту на будівлю ЗОШ I-III ступенів №1 – 875,00 грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»: касові та фактичні видатки складають 8001,47 грн. або 99,9% від запланованих на звітний період та 74,9% річного плану. Залишок планових асигнувань складає 8,53 грн. Видатки за цим КЕКВ здійснювались за рахунок коштів міського бюджету.

За 9 місяців 2017 року по КЕКВ 2270 «Оплата енергоносіїв» виконання плану асигнувань складає 712 895,5 грн., або 97,9% до затвердженого на звітний період та 56 % річного. Видатки за цим КЕКВ здійснювались за рахунок коштів міського бюджету.
В розрізі КЕКВ:

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на виконання функцій ЗОШ №1 за розписом на 2017 рік становить 1 134 315,00 грн. Доведений ліміт 450,0 Гкал. Фактично за звітний період сплачено 279,625 Гкал теплової енергії, або 62,14 % до призначень на рік, що відповідає фінансовим зобов’язанням у розмірі 630 176,00 грн., або 100 % до планових призначень на І-ІІ квартал 2017 р. (630 176,00 грн.). Оплата за послуги з теплопостачання проводилась згідно з наданими актами виконаних робіт постачальною організацією. Для здійснення закупівлі теплопостачання в звітному періоді проведено тендерну процедури закупівлі, внаслідок якої підписано договори з ТОВ «ТЕПЛОІНВЕСТ-ХЕРСОН». Залишок планових призначень відсутній.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»: фактичні та касові видатки складають 11 681,29 грн., або 94,3% від планових призначень (1 631,0 м3 / 60,4% від запланованих лімітів в натуральних показниках (2 700 м3)).
Залишок планових асигнувань на 01.10.2017 року складає 699,71 грн. Річний план виконано на 70,7%. Видатки за цим КЕКВ здійснювались за рахунок міського бюджету згідно договору з КП «Міський водоканал».

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»: фактичні та касові видатки складають 71 038,21 грн., або 83,1% від планових призначень на звітний період (36511 кВт, або 77,7% від запланованих натуральних показників (47000 кВт). Залишок планових асигнувань на 01.10.2017 року складає 14 469,79 грн. Річний план виконано на 58,7%. Видатки за цим КЕКВ здійснювались за рахунок міського бюджету згідно договору з ПрАТ «ЕК Херсонобленерго».
Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії станом на 01.10.2017р. відсутня.
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»: касові та фактичні видатки відсутні. Залишок планових призначень на 01.10.2017р. складає 2 890,00 грн.

Спеціальний фонд
План по власних надходженнях спеціального фонду на 2017 р. затверджено у сумі 273 213,00 грн.
Фактично надійшло за звітний період 103 809,54 грн. – 38 % до плану.
Касові та фактичні видатки склали 111 563,64 грн., у т.ч. за видами надходжень:
– оплата заробітної плати вихователів за перебування дітей в групах ЦРД «Крок» – 60 038,84 грн при плані 168 571,00 грн., виконання – 35,62 %;
– нарахування на оплату праці 13 208,58 грн при плані 37 086,00 грн., виконання – 35,62 %;
– харчування дітей у групах ЦРД «Крок» та оздоровчому таборі 35 423,50 грн. при плані 59 358,00 грн., виконання – 59,68 %;
– оплата водопостачання та водовідведення 1 121,19 грн при плані 3 051,00 грн, виконання – 36,75 %;
– оплата електроенергії 1 771,53 грн при плані 5 147,00 грн, виконання – 34,42 %.
При плануванні надходжень та видатків по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в розрахунок було прийнято 3,3 пед. ставки. По заяві батьків з 01.02.2017 р. було скорочено час перебування в групах ЦРД «Крок» (2,3 пед. ставки), що призвело до невиконання планів по КЕКВ 2111, 2120, 2272 та 2273.
При плануванні надходжень та видатків вартість харчування учнів ЦРД «Крок» була прийнята 10,00 грн. Згідно рішення батьків на батьківських зборах – фактичне харчування 7,50 грн., що призвело до невиконання планів по КЕКВ 2230.
Залишок коштів на реєстраційному рахунку спеціального фонду складає 7 450,94 грн., у т.ч.: отриманий у 2016 р. залишок від відділу освіти Новокаховської МР – 6 822,42 грн. та власні надходження – 628,52 грн.
Залишок коштів 7 450,94 грн відображено в додатку 1 «Баланс» стр.1160, 1420 станом на 01.10.2017 р.
План по рахунку «Інші джерела власних надходжень» складає 11 756,04 грн. Фактично надійшло 11 745,00 грн., залишок на початок звітного року 11,04 грн. Касові та фактичні видатки по КЕКВ 2210 склали 11 756,04 грн., виконання 100 %.
План по рахунку «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» складає 10 000,00 гривень, касові та фактичні видатки складають 10 000,00 гривень, або 100% від планових призначень.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості
Станом на 01.01.2017р. та на 01.10.2017р. дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду відсутні.
По спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2017р. та на 01.10.2017р. відсутні.

Інша інформація
Стан бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік у ЗОШ №1 Новокаховської МР ведеться відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996, наказу Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» та наказу Державного казначейства України від 06.10.2000р. №100 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання».

Штатна чисельність
Штатна чисельність по Загальноосвітній школі I-III ступенів №1 Новокаховської міської ради затверджена начальником відділу освіти Новокаховської міської ради в кількості 90,25 штатні одиниці. Фактично зайнято посад станом на 01.10.2017р. – 83,17 штатних одиниць, вакантні 7,08 шт.одиниці, в тому числі: 0,25 од. інженера-електроніка; 0,75 од. гардеробника 5,39 од. педагогічних ставок; 0,44 од. керівник гуртка; 0,25 од. завгосп. Середньооблікова кількість штатних працівників становить 69 осіб.

КФК / КПК Штатна чисельність станом на Фактично зайняті посади станом на Вакантні посади (одиниці)
на 01.01.2017 на  01.10.2017 відхилення у на 01.01.2017 на  01.10.2017 відхилення у
% од. % од.
0921 / 1011020 86,81 90,25 3,81 3,44 82,59 83,17 0,70 0,58 7,08

Допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи не має.

Оплата відшкодування за дні непрацездатності по догляду за хворою дитиною, виплати по лікарняним листкам понад 5 днів відбувається за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом перерахування вказаних коштів на рахунок ЗОШ №1, відкритий в УДКСУ у м. Новій Каховці. Залишок коштів на вказаному рахунку станом на 01.10.2017 відсутній, надходження та видатки за звітний період складають 23 280,92 грн. Станом на 01.10.17 р. по виплатам за дні непрацездатності дебіторської та кредиторської заборгованості немає.
Допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи не має.
Відділ освіти Новокаховської міської ради передав на баланс ЗОШ №1 основні засоби згідно акту приймання-передачі основних засобів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Новокаховської МР від 23.02.17 р. №60. Отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи 14 252,48 грн (відображено в додатку 1 «Баланс» стр.1001 станом на 01.10.2017 р.), нараховано знос – 2 500,00 грн (додаток 1 «Баланс» стр.1002).

В органах Державного казначейства міста Нова Каховка відкриті особові та реєстраційні рахунки:
35427308093149 – інші джерела власних надходжень,
37118035093149 – лікарняні,
35415008093149 – загальний фонд (місцевий бюджет),
35420208093149 – плата за послуги бюджетних установ,
31558308193149 – інші джерела власних надходжень,
31551208193149 – плата за послуги бюджетних установ згідно з їх основною діяльністю,
35423108093149 – інші кошти спеціального фонду,
31555308293149 – інші джерела власних надходжень,
35412008193149 – загальний фонд (субвенція).

Поточних рахунків в інших установах банків ЗОШ №1 немає.

Протягом звітного періоду готівкові видатки в ЗОШ№1 не проводились. Всі видатки по заробітній платі здійснюються через карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

Протоколи про порушення бюджетного законодавства, складені органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства за звітний період відсутні.

Додаток 22 «Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)» – понадпланові надходження відсутні.

Інформація про заплановані видатки по ЗОШ №1 на 2017 р. Місцевий бюджет

Інформація про заплановані видатки по ЗОШ №1 на 2017 р. Субвенція з державного бюджету

Інформація про фактичне виконання видатків по ЗОШ №1 за 2016 р. Місцевий бюджет

КОШТОРИС на 2022 РІК

Інформація про фактичне виконання видатків по ЗОШ №1 за 2016 р. Субвенція з державного бюджету

КОШТОРИС НА 2022 РІК

Кошторис2 арк3 арк

КОШТОРИС НА 2022 РІК

Кошторис2 арк3 арк

КОШТОРИС НА 2022 РІК

Кошторис23